>
Twój koszyk
koszyk jest pusty
Panel klienta
kubek Meleks

kubek Meleks

marka: mamsam

Kubek bez ucha Melex

Jeśli akurat będzie to podróż w głąb historii polskiego wzornictwa przemysłowego, Melex i tak wyjedzie wam naprzeciw. Autorem projektu najsłynniejszego polskiego pojazdu elektrycznego był Janusz Zygadlewicz – jeden z najbardziej pomysłowych dizajnerów epoki PRL. On wymyślił autko Smyk, które wprawdzie nie weszło do produkcji, ale wpisało się w swoje czasy. Spod jego ręki wyszły między innymi logo spółdzielni pracy Skala, kilka modeli radioodbiorników, telefon Irys i, tak, tak, przyczepa Niewiadówka. Mamy o niej co najmniej dwa wzory.

Projekty współczesnych meleksów oparte są o pomysły Janusza Zygadlewicza, a elektryczne autka wciąż służą turystom. W Krakowie meleksem można przejechać ze Starego Miasta przez Kazimierz i Podgórze aż na Zabłocie. W Gdyni trasa jest krótsza i tylko w sezonie, ale jest. Łączy centrum handlowe Klif z molo w Orłowie. Dobrze się składa, bo w prawie każdym z tych miejsc możecie zrobić sobie zdjęcie z naszym kubkiem bez ucha. Mamy wzory na każdą okazję i wiele miejscówek.

DUUUUŻO więcej wzorów kubków znajdziecie u nas stacjonarnie na Nadwiślańskiej w Krakowie.

Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., z cza­sem jed­nak współ­pra­cu­jący z nami projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, któ­rych nie pro­du­ku­jemy wię­cej, gdy zostaną wyprzedane.

cena 70,00 zł
Podobne produkty:
Zapisz się do biuletynu
i otrzymuj najświeższe informacje o naszej ofercie
>
facebook pinterest instagram
opracowanie Prekursor