>
Twój koszyk
koszyk jest pusty
Panel klienta
kubek Zabłocie granat

kubek Zabłocie granat

marka: mamsam

Kubek Kolejka
autor: Mateusz Przytuła

Kubek bez ucha Zabłocie to kolejny wzór związany z Krakowem.

Kiedyś przemysłowe zaplecze Podgórza, dziś Zabłocie jest jedną z imprezowo-kulturalnych dzielnic Krakowa. Niezależnie od tego, co kto o tym myśli, Zabłocie znów kojarzy się z rozwojem. Z powodzeniem można więc kubek bez ucha Zabłocie zestawić ze wzorem Rozwój, należy z innymi związanymi z Krakowem. Poklikajcie w tagi, sprawdźcie dział Kolekcje, a znajdziecie większość krakowskich dzielnic i sporo ważnych dla miasta nazw. Mamy Kazimierz, Grzegórzki, Podgórze, Ruczaj, Wawel, Jubilat, Forum i wiele innych miejsc, za którymi tęsknicie.

Wzorów wciąż przybywa, więc warto zaglądać do sklepu. Pamiętajcie tylko, że prędko znikają i bardzo rzadko wracają. Nie zwlekajcie więc raczej z zakupami.

Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., z cza­sem jed­nak współ­pra­cu­jący z nami projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, któ­rych nie pro­du­ku­jemy wię­cej, gdy zostaną wyprzedane.

Więcej wzorów mamy dostępne u nas na Nadwiślańskiej w Krakowie, przyjdź, zobacz albo zadzwoń zapytaj :)

 

cena 60,00 zł
Podobne produkty:
Zapisz się do biuletynu
i otrzymuj najświeższe informacje o naszej ofercie
>
facebook pinterest instagram
opracowanie Prekursor